Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi

grudnia 03, 2019


Zapraszam na fotograficzny spacer po jednym z największych i najpiękniejszych cmentarzy żydowskich na świecie.


Brama główna

Cmentarz Żydowski w Łodzi

Pierwszym cmentarzem żydowskim w Łodzi była nekropolia założona w 1811 r. przy ulicy Wesołej, jednak pod koniec XIXw. zaczęło na niej brakować miejsc. Nowy cmentarz został zakupiony na obrzeżu majątku Marysin dzięki darowiźnie Izraela Poznańskiego i został założony w 1892r. przy ul.Brackiej. Pochowanych zostało na nim 180-250 tysięcy Żydów. Powierzchnia nekropolii wynosi 42 hektary. Łódzki cmentarz jest największą nekropolią żydowską na świecie (poza Izraelem).Dom przedpogrzebowy


 Oryginalny XIX-wieczny karawan

Pokój, gdzie przygotowywano zwłoki do pochówku


Mimo zniszczeń z czasów II wojny światowej zachowało się na nim kilka tysięcy nagrobków. Mają one kształt tradycyjnych żydowskich macew, pomników i grobowców. Na cmentarzu spoczywają wybitni Żydzi, którzy odegrali ważną rolę w historii Łodzi, m.in. rabin Chaim Majzel, przemysłowiec Izrael K. Poznański z żoną, dr Seweryn Sterling czy Arnold Stiller.
W centralnej części cmentarza znajdują się grobowce rodzinne najbogatszych łódzkich fabrykantów. Najcenniejszym jest mauzoleum Leony i Izraela Poznańskich. W południowej części nekropolii znajdują się tysiące grobów ofiar łódzkiego getta.


Mauzoleum Izraela Poznańskiego

 Mozaika na sklepieniu mauzoleum Izraela Poznańskiego


Nagrobek Izaaka Hertza, łódzkiego fabrykanta, wielkiego społecznika i filantropa; nagrobek jest wykonany z czerwonego piaskowca i zdobi go przepiękna dekoracyjna draperia

 Grób rodziny Jarocińskich


 Mauzoleum Silbersteinów

Sarkofag z białego marmuru z gryfami

 


 

Na tym cmentarzu znaleźć też można grób rodziców Juliana Tuwima. Matka Tuwima została zastrzelona przez Niemców podczas likwidacji otwockiego getta. Pierwotnie pochowana została w Otwocku w masowym grobie. Później rodzice Tuwima spoczęli na Nowym Cmentarzu Żydowskim w Łodzi, gdzie odnalezione w Otwocku ciało matki Julian Tuwim ekshumował i złożył. Po latach grób odnowiono i umieszczono na nim fragment jego wiersza pt. Matka.  

 Grób rodziców Juliana Tuwima


 Pole gettowe -  spoczywa na nim 43.527 mieszkańców łódzkiego getta, zmarłych i zamordowanych w latach 1940-1944


Zdecydowanie warto odwiedzić to niezwykłe miejsce. Można tu na długo zadumać się nad losem społeczności, która odegrała tak wielką rolę w dziejach Łodzi. Świadectwem jej istnienia jest waśnie to miejsce - piękne i nastrojowe. 

Łódź, 11.11.2019

You Might Also Like

0 komentarze

Instagram