Warzywniczy Zakład Doświadczalny

kwietnia 09, 2019


Po zachodzie słońca odwiedzamy ostatni z 10-ciu dzisiejszych urbexów. Piękny pałac, piękny teren i ciekawa historia. Niestety dewastacja dość mocno już posunięta. Wystarczyło kilka lat by zmienił się nie do poznania. 

Jeszcze kilka lat temu były tu piękne schody z ozdobnymi balustradami.

   

 
Barokowy pałac z połowy XVII w. Zbudowany dla rycerskiego rodu von Niebelschutz. Olbrzymie tereny należące do tej rodziny i innych kolejnych właścicieli wsi zostały zmeliorowane. Zachowana infrastruktura hydrotechniczna oraz specyficzny mikroklimat tu panujący spowodowały, że tuż po II wojnie światowej powstał tu Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, który funkcjonował do 1976 r. Następnie przekształcono go w Warzywniczy Zakład Doświadczalny, który przez wiele lat prowadził działalność gospodarczo-produkcyjną, doświadczalną i wdrożeniowo-upowszechnieniową. Działał on jeszcze całkiem niedawno, bo około 2000r.
Ciekawostką są rosnące w przypałacowym parku stare dęby – 6 z nich stanowi pomniki przyrody.

17.03.2019

You Might Also Like

0 komentarze

Instagram